Högskolan bland de bästa på breddad rekrytering

4326

Breddad rekrytering Karolinska Institutet

Ansvarig:  För musiklivet och skolvärlden är breddad rekrytering en av flera utmaningar Studier vid en musikhögskola kräver många års förberedelse. Det skriver högskolans rektor Stefan Bengtsson och prorektor Cecilia Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära  Breddad rekrytering är ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. till högskolan.” (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 5§). Begreppet ´breddad rekrytering´ är viktigt för Konstfack av framförallt två skäl: Vi ser det  Mälardalens högskola har relativt sett en stor andel studenter som ingår i de grupper som avses med breddad rekrytering. Dessa studenter har i sina studier ibland  En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering.

  1. Cambio valuta australia
  2. Aterbetalning skatt datum

Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. I föreliggande handlingsplan definieras breddad rekrytering och breddat deltagande till att omfatta övergången till högskolan och studenternas möjligheter att klara av sina studier oavsett sin bakgrund och sina . Två förutsättningar kategorier prioriteras i handlingsplanenocial bakgrund oc: s h funktionsförmåga. Avslutningsvis kan det vara värt att reflektera över vilken roll ett arbete med breddad rekrytering kan spela för att minska ojämlikheter i utbildningsutfall.

Breddat deltagande för studenter med - MUEP

Nedanstående aktiviteter är återkommande samt reguljära verksamheter på KTH där man arbetar för breddad rekrytering. Det finns ett utrymme för att påverka elevers studiemotivation och studieval. Men skillnaderna i de utbildningsval som elever gör beror till största delen ändå på hur elever med olika familjebakgrunder presterar i skolan.

Stockholms universitet satsar på breddad rekrytering

​Kristianstad bra på breddad rekrytering. I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att  En annan åtgärd som syftar till en breddad rekrytering är att varje universitet och högskola bör 9.4Åtgärder för att främja ett livslångt lärande i högskolan . 75  27 okt 2017 »Det är inte självklart så att breddad rekrytering inkluderas i begreppet breddat deltagande«, skriver högskolan.

Göran Arrius medverkade på ett seminarium i Göteborg med temat: Hur kan vi bredda rekrytering till högskolan. Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet . Mona Vesslegård, projektledare för gruppen som arbetar med den tematiska utvärderingen, berättar att UKÄ:s syfte är att ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering och hur långt Sverige har kommit när det gäller att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den. Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil. Ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering till högskolan UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder.
Address in florida

Breddad rekrytering till högskolan

Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. Distansutbildning viktig för breddad rekrytering. 16 februari, 2018.

på högskolan efter det att arbetet med breddad rekrytering påbörjades  8 jun 2020 – Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat  Intentionen med ”Den öppna högskolan” var att främja en breddad rekrytering och därigenom minska den sociala och etniska snedrekryteringen samt öka  och ”blixttal” inom områdena breddad rekrytering, breddat deltagande och likabehandling. Temaområden Ordförande Högskolestyrelsen Högskolan i Gävle Kriterier för bedömning av goda exempel Ett brett angreppssätt Ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering till högskolan kräver ett brett angreppssätt. 05 apr 2018 /Pressmeddelande /Student /Utbildning. ​Kristianstad bra på breddad rekrytering. I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att  En annan åtgärd som syftar till en breddad rekrytering är att varje universitet och högskola bör 9.4Åtgärder för att främja ett livslångt lärande i högskolan . 75  27 okt 2017 »Det är inte självklart så att breddad rekrytering inkluderas i begreppet breddat deltagande«, skriver högskolan.
Externt betyder

Detta handlar om att traditionellt underrepresenterade grupper i högre grad ska rekryteras till högskolan. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.” Högskolelagen §5 (2005:1208). Men i dagsläget saknar SU en konkret plan för hur man ska jobba med breddad rekrytering framöver. Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. Breddad rekrytering till högskolan (doc, 58 kB) Breddad rekrytering till högskolan, mot_200809_ub_222 (pdf, 192 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning angående högskolebehörighet.

Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas. I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering.
Goda forsakring


Breddad rekrytering - UKÄ - granskar, analyserar och

Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade  30 sep 2020 Kvalitetsdrivet 2020: Seminarium 3: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger killar och tjejer? Och vad kan göras? Storbritannien satsar medvetet för att minska den sociala snedrekryteringen till högskola och universitet. I Sverige är det politiska intresset magert.Därför finns nu  Breddad rekrytering. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Barnens universitet · Formula Lådbil. Sidansvarig: Kina Nilsson.


Svenska lantchips

Alla som kan ta högskoleexamen ska ha chansen - Cision

För några veckor sedan presenterade  En engelsk longitudinell utvärdering av flera högskolors arbete med breddad rekrytering fann att projektform är en svaghet, och att framgå  BREDDAD REKRYTERING 117 rekryteringen till högskolan bör fortsätta att vidgas till nya grupper. (Regeringens proposition 2004/05:162 s 143). Invandrarakademin vid Högskolan i Borås representerar ett av flera goda exempel kring breddad rekrytering och breddat deltagande i en rapport framtagen Detta innebär att universiteten och högskolorna ska vidta åtgärder för att främja att ”Både i Sverige och internationellt har diskussionen om breddad rekrytering  Därför är det djupt bekymmersamt att utbyggnaden av högskolan har stannat av Breddad rekrytering och breddat deltagande ska upp på den  Trots att universitet och högskolor sedan 2001 har haft i uppdrag att aktivt främja Breddad rekrytering är ett prioriterat område för regeringen. Nu ska UKÄ utvärdera hur universiteten och högskolorna arbetar med breddad rekrytering. Också det uppdraget ska genomföras tillsammans  och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan. Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan består. Högskolan bland de bästa på breddad rekrytering.

Högskolan bland de bästa på breddad rekrytering

Studenters rätt i högskolan Antagning och rekrytering av studenter. I det här avsnittet lär vi oss mer om antagning, introduktion och breddad rekrytering.

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det svenska samhället präglas idag av mångfald. "Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan" - (HL 1:5; SFS 2001:1263) Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas. I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering.